VNPT TPHCM Admin replied

144 weeks ago

VNPT TPHCM được xây dựng trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh doanh của Viễn thông các tỉnh, thành và các Công ty VinaPhone, VDC, VTN, VNPT-I để tập trung kinh doanh toàn bộ các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin của VNPT.

Mục tiêu đến năm 2020 của VNPT sẽ đạt: doanh thu 83.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 3.300 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 49%/năm; Thị phần dịch vụ di động chiếm trên 30%, dịch vụ băng rộng trên 80% . Tiếp tục giữ vai trò một tập đoàn chủ lực của nhà Nước, cung cấp các dịch vụ viễn thông và CNTT hàng đầu phục vụ đất nước, phục vụ xã hội. #vnpt, #vnpttphcm, #chukyso, #econtract, #hoadondientu

Thông tin liên hệ VNPT TPHCM:

Website: https://vnpttphcm.vn/

Địa Chỉ: 121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: 0823.133.133

Email: dangky.vnpttphcm@gmail.com

Maps: https://www.google.com/maps?cid=13313823530193738969

Facebook:https://www.facebook.com/vnpttphcms/

Twitter: https://twitter.com/vnpttphcms

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vnpttphcms/

Pinterest: https://www.pinterest.com/vnpttphcms/

Instagram: https://www.instagram.com/vnpttphcms/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0llnPsfBV13EBPH80eiThQ
Please log in to post a reply.